Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące w szczególności:
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach indywidualnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów
 • skuteczne dochodzenie należności
 • prawo rodzinne: rozwody, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem
 • prawo rzeczowe: zasiedzenia, zniesienia współwłasności
 • spadki
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • zamówienia publiczne
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych i administracyjnych przed organami administracji publicznej, a także przed Krajową Izbą Odwołąwczą
 • zakładanie spółek prawa handlowego i prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (statuty, regulaminy, uchwały itp.)
 • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w ramach zlecenia stałej obsługi prawnej