Zespół

Joanna Mossakowska
Radca Prawny, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Podyplomowe Studia – Prawo Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się prawem pracy oraz prawem cywilnym, a w szczególności: prawem rodzinnym, zasiedzeniami, sprawami o zniesienie współwłasności oraz postępowaniami gospodarczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych. Od 2007 roku pełni funkcję zarządzającą działem zamówień publicznych Szpitala Powiatowego w Działdowie. Posiada doświadczenie procesowe przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniach przed organami państwowymi, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.
Marta Falkiewicz
Radca Prawny Marta Falkiewicz – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, która w latach 2012 – 2016 była członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, a od 2016 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2016 r. prowadzi własną kancelarię radcy prawnego w Żurominie. Na co dzień doradza przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Zajmuje się prawem gospodarczym, w szczególności prawem spółek handlowych. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie pracy oraz prawie administracyjnym. Posiada duże doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.